733 539 078 Jugoslávská 80, 613 00 Brno IČO: 62160273, DIČ: CZ62160273

Stanovení cukernatosti moštu

Cukernatost moštu se měří moštoměry, hustoměry a refraktoměry. Moštoměry: Normalizovaný moštoměr udává počet kilogramů cukru ve 100 l moštu (oNM). Stupnice je kalibrovaná obvykle pro měření při 15oC. Teplotní korekce i při teplotních odchylkách do  + 5oC nepřesahují + 0,3oNM a lze je většinou zanedbat. Klosterneuburský moštoměr udává počet kilogramů cukru ve 100 kg moštu ( oKMW, Klosterneuburger Mostwaage). Stupně oKMW se přepočítávají na naše stupně vynásobením příslušnou hodnotou hustoty moštu (např. 17,0 oKMW x 1,083 = 18,4 oNM). Oechsleho moštoměr udává rozdíl hustoty moštu a vody, násobený 1000 […]

Přečtěte si více »

EXTRAKT VÍNA

Při hodnocení vína se často setkáváme s pojmem EXTRAKT. Co je to extrakt vína, co vše zahrnuje a jaký význam má jeho hodnota, vyjádřená v g/l a často uváděná na etiketě na láhvi, na posouzení kvality vína. Veškerý extrakt vína zahrnuje všechny netěkavé látky, rozpuštěné ve víně, které zbudou po odstranění všech těkavých podílů, tj. vody, alkoholu, těkavých kyselin a buketních látek. Veškerý extrakt tedy sestává z cukrů, kyselin, tříslovin, bílkovin, pektinů, enzymů, vitamínů, tuků (z peciček), barevných látek a minerálních látek. Čím vyšší je hodnota extraktu, tím plnějším se […]

Přečtěte si více »

Víno a zdraví podle MUDr. Martina Křístka z Ostravy

Velmi úspěšná přednáška pana MUDr. Martina Křístka, na členské besedě VINAŘŮ BRNĚNSKÉ OBLASTI dne 6. listopadu 2008 v Klubu UO v Brně mě přivedla k tomu, abych s jeho svolením vložil na naše webové stránky jeho poskytnuté články. Víno a zdraví MUDr.Martin Křístek Srdeční záležitost První zprávy o kladném vlivu alkoholických nápojů na kardiovaskulární systém pocházejí z roku 1786. Za posledních sto let potvrdila tento vztah nejméně stovka vědeckých prací. Připomeňme si alespoň dvě studie. První (Gronbaekova) sledovala po dobu jedenácti let téměř 25 000 mužů a žen. U střídmých konzumentů alkoholu zaznamenala […]

Přečtěte si více »

Oxidace vína

kyslík v zemské atmosféře je nejrozšířenějším oxidačním činidlem, ale ne jediným za běžných podmínek (teploty a tlaku) probíhá samovolná, pomalá a trvalá oxidace,   tzv. autooxidace soubor dlouhodobých nevratných změn  autooxidací je označován jako stárnutí tento proces urychlují vyšší teplota a tlak, záření  a katalyticky působící látky (kovy aj.) tento proces zpomalují tzv. antioxidanty víno (už i mošt) jsou komplexní roztoky a obsahují látky, které jsou oxidovány, oxidaci urychlují nebo tlumí oxidace má 3 fáze – zahájení, pokračování a dokončení (iniciace, propagace a terminace) primárními produkty oxidace jsou tzv. hydroperoxidy, které se […]

Přečtěte si více »