Valná hromada spolku VBO ve středu 30.6.2021

Dobrý den, vážení členové VBO.

Dovolte, abych Vás po delší době, která byla negativně ovlivněna situací kolem C- 19, oslovil. Oznamuji Vám, že výbor VBO, v souladu se stanovami VBO, svolává a zve všechny členy spolku VBO na „ Valnou hromadu“.

Termín konání VH je  30. 6. 2021 ( Středa) v 16:30 hodin, na obvyklém místě  Křenová 67,  velký sál. (vedle Kantýny).

Případnou neúčast nutno ohlásit včas, nejpozději do 27. 6. 2021 na e- mail: r.kapp@centrum.cz , nebo sms na: 602 755 413.

Prosba: Informujte prosím členy  VBO, kteří nemají internet o konání schůze.

Důležité upozornění: Nutno dodržovat všechna protiepidemická nařízení

(Respirátory s sebou).

Děkuji za Vaši účast.

Návrh programu Valné hromady VBO – 30. 6. 2021

1/ Zpráva o činnosti spolku předseda  – Rudolf Kapp

2/ Zpráva o hospodaření spolku za r. 2020 a návrh rozpočtu spolku na rok. 2021

3/ Zpráva hospodáře spolku – Jaroslav Roznos

4/ Zpráva Dozorčí rady – Milan Forejt

5/ Diskuze

6/ Návrh a schválení usnesení Valné hromady

Rudolf Kapp předseda spolku VBO

mobil.: 602 755 413

e- mail: r.kapp@centrum.cz