733 539 078 Jugoslávská 80, 613 00 Brno IČO: 62160273, DIČ: CZ62160273

Kdo jsou VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI?

spolek vinařů

Vinaři brněnské oblasti, z.s. jako samostatný právní subjekt je dobrovolný, nepolitický, nevýdělečný odborný spolek vinohradníků a vinařů, ale i zájemců a příznivců této činnosti. Naším členem se může stát každý, kdo dosáhl 18 let a sympatizuje s naší činností. Dle stanov spolku se stačí pouze přihlásit, zaplatit členský příspěvek 100,- Kč za rok a dodat dva vzorky vína na naši a jeden vzorek na jinou výstavu. Členství je dobrovolné, je pouze podmíněno placením členských příspěvků, dodáním výše uvedených vzorků (nebo jejich finančním nahrazením) a svobodným rozhodnutím o jeho případném ukončení.

V našem spolku nejsou jen vinaři působící v okolí Brna, ale i vinaři, vinohradníci a jejich příznivci ze všech vinařských regionů.

Každý měsíc pořádáme členské schůze-besedy v klubu na Křenové 67. Termíny besed bývají upřesněny v samostatném půlročním programu. Začátky členských besed jsou v 16:30 hodin. Součástí členské besedy je zpravidla odborná přednáška na aktuální téma z oblasti pěstování nebo ochrany révy vinné, nebo oblasti zpracování hroznů, výroby a školení vín. Na členských besedách jsou poskytovány i aktuální informace o činnosti sdružení a o vývoji v legislativě vinařství. Po skončení přednášky zpravidla následuje řízená degustace a porovnávání přinesených vín.

Předsednictvo spolku zasedá zpravidla v pondělí před členskou besedou, v klubovně spolku na Jugoslávské ulici č. 80 od 18:00 hodin, tel. 733 539 078 nebo Ing. Sopouch tel. 603 717 189

Počátkem každého roku (o sobotách koncem ledna) pořádáme školení degustátorů pro bílá a červená vína a každý rok pořádáme několik zájezdů s odbornou vinařskou tematikou. Tyto zájezdy bývají velmi zajímavé a poučné. Navštěvujeme i sousedy za hranicemi.

Na závěr je nutno připomenout i tradiční pořádání našich výstav vín. Velmi úspěšná Jubilejní  40. jihomoravská regionální výstava vín  byla pořádána v tradičních atraktivních prostorách Kongresového centra BVV v Brně dne 25. února 2017.

V roce 2013 (28.9.2013) náš spolek pořádal i velmi úspěšnou Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti.

Za případné připomínky, rady a především pomoc vám předem děkujeme. A máte-li někdo zájem o členství v naší organizaci a chtěli byste se podílet na její činnosti, máte možnost se přihlásit na kterékoliv naší akci.

Za předsednictvo VINAŘŮ BRNĚNSKÉ OBLASTI
Ing. Jaroslav Sopouch, v. r.

Předsednictvo spolku VBO 2016-2018
Ing. Jaroslav SOPOUCH, předseda  spolku
Rudolf KAPP, místopředseda spolku
Ing.Miroslav MUSIL, Ph.D., předseda managementu výstavy
Mgr. Jiří LANG, jednatel
Svatava PECINOVÁ, pokladník
Jiří SMEJKAL, hospodář
Jaroslav ROZNOS, hospodář
Josef ŽIŽLAVSKÝ, hospodář
Dozorčí rada 2016-2018
Prof.Ing. Milan FOREJT, CSc.
Ing. Luděk STŘÍTECKÝ
František ŠŤASTNÝ

 

Foto k 30. jubilejní jihomoravské výstavě vín: Kamil Jursa

Foto k 30. jubilejní jihomoravské výstavě vín: Kamil Jursa