21. listopadu 2020 nás navždy opustil i přítel Ing. Jan Ruman

Se smutkem v srdci vám sdělujeme, že dne 21 listopadu 2020 nás uprostřed života navždy opustil přítel Ing. Jan Ruman. Jeho pozitivní přístup k životu ukončila náročná a komplikovaná operace srdce, které, mj. oplývalo velkou láskou k vinaření a tvůrčí aktivitou ve vinařském spolku VBO.

Čest jeho památce.

Smutečního rozloučení v rodiném kruhu se za VBO účastní předseda spolku VBO pan Rudolf Kapp.