Odešel nám velký vinařský odborník

Vážení přátelé,

navždy nás opustil velký vinařský odborník pan Prof.Ing. Vilém Kraus, CSc. Poslední rozloučení se koná v sobotu 15.června 2013 v 17:00 h na zámku v Lednici na Moravě.  Čest jeho památce.

Vinaři brněnské oblasti

Parte_Prof.Ing.V.Kraus,CSc