Program VBO v roce 2012

Aktuální program VBO v roce 2012

18. ledna 2012 – středa, klub UO, Šumavská ul. 4, 16:30 h
Téma besedy:     Ošetření mladých vín před výstavami.
Přednášející:       Jiří Rujbar, Rajhradské vinné sklepy

Organizační příprava 35. jihomoravské regionální výstavy vín
v  Kulturním centru  STADION na Kounicově ul. 20.    Ïng. Miroslav Musil, Ph.D.
Degustace:        MLADÁ VÍNA Z PRODUKCE r. 2011

Školení degustátorů od 9:00 h (budova Měst.výboru KSČM, Křenová 67-naproti Mountfildu)

Sobota 21. ledna 2012– bílá vína.  Každý účastník přinese jednu láhev  (1 lit)
bílého vína k degustaci

Sobota 28. ledna 2012 – červená vína. Každý účastník přinese jednu láhev (1 litr)
červeného vína k degustaci

8. února 2012 středa, klub UO, Šumavská ul.4, 16:30 h
Téma besedy:     Novinky v preparátech z produkce firmy PRONECO. Přednášející:       David Ochman  PRONECO s,r,o. Klentnice
Organizační příprava 35. jihomoravské regionální výstavy vín
v  Kulturním centru  STADION na Kounicově ul. 20.    Ïng. Miroslav Musil, Ph.D.
Degustace:         MŮLLER THURGAU

11. února 2012 – sobota, Kulturní centrum STADION, Kounicova ul. 20, 9:00 h
Hodnocení vín 35. jihomoravské regionální výstavy

17. února 2012 – pátek, Kulturní centrum STADION, Kounicova ul. 20, 16:00 h
Seminář na téma:  Víno a víno z alternativního vinařství z pohledu lidského zdraví
Přednášející:          MUDr. Miroslav Souček, CSc.,MUDr. Ivan Říháček, Ph,D.
Ing. Petr Marcinčák.,
Příprava 35. jihomoravské regionální výstavy vín v Kulturním centru STADION.

18. února 2012 – sobota, Kulturní centrum STADION
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brně 2012
Pozvanka 35.vystava 2012

21. března 2012 – středa, Klub UO, Šumavská ul. v 16:30 h,Tema besedy: Valná hromada samostatného sdružení VBO. Volba předsednictvaDegustace:     VÍNA VBO

18. dubna 2012 – středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30
Téma besedy: Ochrana révy vinné po jarním řezu. Tomáš Bartl, B&S vinařské potřeby  Degustace:  VÍNA BURGUNDSKÉHO TYPU

23. května 2012 – středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h, Téma besedy :  Pěstování a výroba vína v Čechách.
Stanislav Rudolfský, tajemník  Cechu českých vinařů.
Degustace: RYZLINK VLAŠSKÝ

20. června 2012 – středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h,
Téma besedy : Rakouská vína z oblasti Vachau a Kamptalu. Doc.Ing. Eduard Postbiegl
Historické kořeny, které ovlivnily vztahy Rakušanů a Moravanů a
příčiny vysoké životní úrovně rakušanů. Ing. Miroslav Řepa
Degustace:   SAUVIGNON
POZOR DALŠÍ ZMĚNY!!!!!!!!!

5. září 2012 – středa,Ul. Kŕenová 67, 2. poschodí. dveře 310,v 16:30 h,

Téma besedy : Technologické postupy při výrobě vína, aplikace  přípravků I.
Tomáš Bartl, B&S vinařské potřeby
Degustace:   FRANKOVKA

26. září 2012-Ul. Kŕenová 67, 2. poschodí. velký sál, v 16:30 h
Téma besedy : Technologické postupy při výrobě vína, aplikace  přípravků II.                       Tomáš Bartl, B&S vinařské potřeby
Degustace: ZWEIGELTREBE

31. října 2012-středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h
Téma besedy : Úloha vína ve zdravé výživě. Mgr. Martin Forejt, Ph.D., LF MU v Brně
Degustace: Mladá vína SVATOVÁCLAVSKÁ

28. listopadu 2012-středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h
Téma besedy : Choroby a vady mladých vín, jejich rozpoznávání. Bc. Jaroslav Suský SZPI Brno
Degustace: SVATOMARTINSKÁ VÍNA

7. prosince  2012-pátek klub UO, Šumavská ul., 18:00 h
MIKULÁŠKÝ VEČÍREK


16. ledna 2013-středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h
Téma besedy : Školení mladých vín, příprava vín na výstavy.
Degustace: (MT+MM+VČR)

Školení degustátorů od 9:00 h (budova Měst.výboru KSČM, Křenová 67-naproti Mountfildu)
Sobota 19. ledna 2013-bílá vína. Každý účastník přinese jednu láhev  (1 lit)
bílého vína k degustaci
Sobota 26. ledna 2013-červená vína. Každý účastník přinese jednu láhev (1 litr)                                                           červeného vína k degustaci

6. února 2013-středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h
Téma besedy : Organizace 36. jihomoravské regionální výstavy vín v Brně
Degustace: VELTLÍNSKÉ ZELENÉ

27. března 2013-středa, klub UO, Šumavská ul., 16:30 h
Téma besedy : Valná hromada VBO
Degustace:
Průběžné informace:
-o 36. jihomoravské regionální výstavě vín v Brně podává přítel Dr. M. Musil
-o zájezdech a výročích přítel Ing.Jaroslav Sopouch
***
Předsednictvo VBO se omlouvá za změny termínů členských besed v roce 2012, které vznikly z organizačních důvodů.
Změna programu vyhrazena předsednictvu VBO.