Nové odrůdy a novošlechtění

Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc

Na výstavách vín se rok od roku objevuje stále více nových odrůd a novošlechtění, které jsou zatím pěstovány jen na malých plochách. Je to samozřejmě velice příjemné zpestření jakékoliv výstavy a zároveň vede i k poznání a poučení o nových, u nás registrovaných odrůdách, ale také o pro nás zatím nepoznaných kvalitách vína vyrobených z těchto odrůd a také z odrůd cizích. Kromě toho se začaly objevovat také vína z odrůd, které pochází z hybridního křížení mezi evropskou a americkou révou, které byly u nás ve výsadbách zejména v létech mezi světovými válkami. Vinohradníci od těchto odrůd očekávali zejména odolnost vůči révokazu, což se ale nepotvrdilo a také odolnost vůči houbovým chorobám. V třicátých létech bylo v tehdejší ČSR, ale hlavně na Slovensku vysázeno více než 3 tisíce hektarů těchto hybridů. Na Moravě se jednalo jen o velmi malé výsadby.

Mnohé z těchto kříženců takzvané 1. generace se proto u našich pěstitelů vyskytují dodnes aniž by ale znali jejich pravé jméno. Původ těchto odrůd je zpravidla ze severní Ameriky a Francie. Jejich cesta k nám však vedla přes Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko a proto jsou dodnes známé spíš pod jmény Chorvát nebo Slovák. Chtěl bych proto naši vinařskou veřejnost s některými odrůdami v krátkosti obeznámit.

Americké plodné hybridy (na Slovensku známé pod jménem samorodáky) vznikly vzájemným křížením americké révy nebo častěji křížením americké révy s révou evropskou. Nejznámější odrůdou je dodnes po celé Evropě pěstovaná ISABELLA, která přišla do Evropy z USA počátkem 19. století. Pojmenovaná je po paní Isabelle Gibbsové z jižní Karolíny. Silně ojíněné modré hrozny dozrávají koncem září, dlouho vydrží na keři. Proti houbovým chorobám je velmi odolná. Vína nejsou příliš kvalitní, ale je oblíbena jako stolní odrůda s jemným jahodovým tónem v chuti. OTHELLO jako kříženec odrůdy Clinton x Trolínské byl do Francie dovezen roku 1850. Dává sytě červené víno „Iabruskového“ charakteru,¨tedy jahodově – malinové příchutě. DELAWARE je ve formě modré i bílé. Je znám od roku 1850 a pochází z New Yersey. U nás dozrává v druhé polovině září. Odrůda NOAH vznikla roku 1869 jako semenáč odrůdy Taylor v Illinois. Byla rozšířena ve všech evropských zemích. Je velmi mrazuvzdorná, ale dává bílé víno nepříliš dobré kvality. BACO I. je na Moravě dodnes velmi známá odrůda, ale spíš pod jménem BAGO. Je pěstována zejména na dvorech a při stěnách. Pochází z Francie kde vznikla křížením odrůdy Folle Blanche x Vitis Riparia. Hrozen je drobnější, dává hezké, sytě barevné víno zcela jiného charakteru než-li předtím jmenované odrůdy. Ve Francii se na přelomu 19. a 20. století mezidruhovým křížením zabývala celá řada šlechtitelů. Řadu odrůd vytvořil i šlechtitel SElBEL, který pojmenoval svá šlechtěni-pouze čísly. Některé z těchto odrůd byly u nás zkoušeny na výzkumné stanici v Mutěnicích již v třicátych létech minulého století a tak se sem tam rozšířily i na Moravě. Jednalo se zpravidla o odrůdy, které již nevykazovaly tak silný chuťový charakter po odrůdě Vitis Labrusca. Mnohé z těchto odrůd takzvané 1. generace se staly základem pro současné šlechtění s hlavním záměrem vytvořit odrůdy odolné zejména vůči chorobám, při současném zlepšení kvality hroznů a vína. Jedná se o takzvané interspecifické odrůdy, které dodnes vinaři nesprávně rozšiřují pod jménem „odrůdy resistentní“. Popis těchto odrůd patří již do jiné kapitoly. V současnosti máme v našem sortimentu již 5 interspecifických odrůd s vysokým genetickým potenciálem Vitis Vinifera.

Literatura:

Cseprégi, P.,Zilai, J.: 1973. Szölöfajtáink, Budapest
Blaha, J.: 1952. Československá ampelografia, Bratislava
Foltýn, O. a kol.: 1952. Vinohradnícka príručka, Bratislava
Pavloušek, P.: 2007. Encyklopedie révy vinné, Computer Press Brno
Pospíšilová, D.: 1981. Ampelografia ČSSR, Príroda Bratislava