Je těžké rozloučit se s přítelem Ing.Vítězslavem Náplavou

Dne 1. června 2019 nás navždy opustil náš místopředseda spolku VBO a vzácný přítel pan Ing. Vítězslav Náplava. Jeho pozitivní přístup k životu nás naplňoval tvůrčí aktivitou při řešení činnosti spolku. Bude nám stále příkladem a dobrým tichým rádcem.

Rozloučení s přítelem Ing. Vitězslavem Náplavou se konalo v úterý 11. června ve 14:00h v obřadní síni krematoria města Brna.

Čest jeho památce

Vinaři brněnské oblasti