Jak dál se stránkami www.vinobrno.eu

V poslední době se mezi členy Samostatného sdružení VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI diskutuje o podobě a obsahové náplni našich webových stránek. I když naše členstvo, na rozdíl od širší veřejnosti, tyto stránky moc nenavštěvuje, jsou výhrady ke vzhledu, obsahu a k orientaci v jejich struktuře. Uvítal bych proto vaše seriózní přípomínky k jejich současné podobě a vaše návrhy na jejich úpravu, doplnění, či jejich obnovu. Připomínám, že naše sdružení je nevýdělečnou, příspěvkovou organizací, která má omezené finanční možnosti.

Srdečně zdraví všechny čtenáře našich www stránek

Jak dal s www strankami VBO-2011