733 539 078 Jugoslávská 80, 613 00 Brno IČO: 62160273, DIČ: CZ62160273

Členská schůze VBO 6.2.2017

Téma besedy: Organizační příprava Jubilejní 40. jihomoravské regionální výstavy vín v  Kongresovém centru BVV na Výstavišti 1 Ing. Miroslav Musil, Ph.D. Vydávání lahví na výstavní vzorky. Degustace: Portugal Modrý

Přečtěte si více »

Jak dál se stránkami www.vinobrno.eu

V poslední době se mezi členy Samostatného sdružení VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI diskutuje o podobě a obsahové náplni našich webových stránek. I když naše členstvo, na rozdíl od širší veřejnosti, tyto stránky moc nenavštěvuje, jsou výhrady ke vzhledu, obsahu a k orientaci v jejich struktuře. Uvítal bych proto vaše seriózní přípomínky k jejich současné podobě a vaše návrhy na jejich úpravu, doplnění, či jejich obnovu. Připomínám, že naše sdružení je nevýdělečnou, příspěvkovou organizací, která má omezené finanční možnosti. Srdečně zdraví všechny čtenáře našich www stránek Jak dal s www strankami VBO-2011

Přečtěte si více »