733 539 078 Jugoslávská 80, 613 00 Brno IČO: 62160273, DIČ: CZ62160273

Aktuální program spolku vinařů VBO na rok 2017

           (Datum aktualizace na www.vinobrno.eu: 9. říjne 2017) ledna 2017 středa, Křenová 67  v 16:30h, velký sál Téma besedy: Novela vinařského zákona a její uplatnění v praxi. přednáší JUDr. Tibor Nyitray, president Svazu vinařů České republiky Organizační příprava Jubilejní 40. jihomoravské regionální výstavy vín v Brně Degustace:  Müller Thurgau Školení degustátorů od 9:00h- 13:00 h,  Křenová 67, učebna Sobota 28. ledna 2017– bílá vína. Každý účastník přinese jednu láhev  (1 lit) bílého vína k degustaci. Sobota 4. února 2017 – červená vína. Každý účastník přinese jednu láhev (1 litr)  červeného vína k degustaci. Poplatek […]

Přečtěte si více »

Jak dál se stránkami www.vinobrno.eu

V poslední době se mezi členy Samostatného sdružení VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI diskutuje o podobě a obsahové náplni našich webových stránek. I když naše členstvo, na rozdíl od širší veřejnosti, tyto stránky moc nenavštěvuje, jsou výhrady ke vzhledu, obsahu a k orientaci v jejich struktuře. Uvítal bych proto vaše seriózní přípomínky k jejich současné podobě a vaše návrhy na jejich úpravu, doplnění, či jejich obnovu. Připomínám, že naše sdružení je nevýdělečnou, příspěvkovou organizací, která má omezené finanční možnosti. Srdečně zdraví všechny čtenáře našich www stránek Jak dal s www strankami VBO-2011

Přečtěte si více »

Nové odrůdy a novošlechtění

Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc Na výstavách vín se rok od roku objevuje stále více nových odrůd a novošlechtění, které jsou zatím pěstovány jen na malých plochách. Je to samozřejmě velice příjemné zpestření jakékoliv výstavy a zároveň vede i k poznání a poučení o nových, u nás registrovaných odrůdách, ale také o pro nás zatím nepoznaných kvalitách vína vyrobených z těchto odrůd a také z odrůd cizích. Kromě toho se začaly objevovat také vína z odrůd, které pochází z hybridního křížení mezi evropskou a americkou révou, které byly u nás ve výsadbách zejména v létech mezi […]

Přečtěte si více »

Beaujolais

Výborný marketing a dlouholetá tradice udělala z třetího listopadového čtvrtku svátek vinařů. Otvírají se láhve Beaujolais, francouzského mladého vína z odrůdy Gamay. Přesto, že je to mladé víno, které zpravidla chutná maximálně do prosince (pak  jeho chuť rychle odchází), stalo se Beaujolais světovým fenoménem. Tradice se zrodila ve Franci, a to díky vyjímce, kterou si francouzští vinaři vybojovali. Dříve totiž smělo být mladé víno prodáváno ve Francii nejdříve 15 prosince. Beaujolais bohužel patří mezi těch málo vín, které, čím jsou starší, tím jde jejich kvalita […]

Přečtěte si více »

Stanovení cukernatosti moštu

Cukernatost moštu se měří moštoměry, hustoměry a refraktoměry. Moštoměry: Normalizovaný moštoměr udává počet kilogramů cukru ve 100 l moštu (oNM). Stupnice je kalibrovaná obvykle pro měření při 15oC. Teplotní korekce i při teplotních odchylkách do  + 5oC nepřesahují + 0,3oNM a lze je většinou zanedbat. Klosterneuburský moštoměr udává počet kilogramů cukru ve 100 kg moštu ( oKMW, Klosterneuburger Mostwaage). Stupně oKMW se přepočítávají na naše stupně vynásobením příslušnou hodnotou hustoty moštu (např. 17,0 oKMW x 1,083 = 18,4 oNM). Oechsleho moštoměr udává rozdíl hustoty moštu a vody, násobený 1000 […]

Přečtěte si více »

EXTRAKT VÍNA

Při hodnocení vína se často setkáváme s pojmem EXTRAKT. Co je to extrakt vína, co vše zahrnuje a jaký význam má jeho hodnota, vyjádřená v g/l a často uváděná na etiketě na láhvi, na posouzení kvality vína. Veškerý extrakt vína zahrnuje všechny netěkavé látky, rozpuštěné ve víně, které zbudou po odstranění všech těkavých podílů, tj. vody, alkoholu, těkavých kyselin a buketních látek. Veškerý extrakt tedy sestává z cukrů, kyselin, tříslovin, bílkovin, pektinů, enzymů, vitamínů, tuků (z peciček), barevných látek a minerálních látek. Čím vyšší je hodnota extraktu, tím plnějším se […]

Přečtěte si více »

Víno a zdraví podle MUDr. Martina Křístka z Ostravy

Velmi úspěšná přednáška pana MUDr. Martina Křístka, na členské besedě VINAŘŮ BRNĚNSKÉ OBLASTI dne 6. listopadu 2008 v Klubu UO v Brně mě přivedla k tomu, abych s jeho svolením vložil na naše webové stránky jeho poskytnuté články. Víno a zdraví MUDr.Martin Křístek Srdeční záležitost První zprávy o kladném vlivu alkoholických nápojů na kardiovaskulární systém pocházejí z roku 1786. Za posledních sto let potvrdila tento vztah nejméně stovka vědeckých prací. Připomeňme si alespoň dvě studie. První (Gronbaekova) sledovala po dobu jedenácti let téměř 25 000 mužů a žen. U střídmých konzumentů alkoholu zaznamenala […]

Přečtěte si více »

Oxidace vína

kyslík v zemské atmosféře je nejrozšířenějším oxidačním činidlem, ale ne jediným za běžných podmínek (teploty a tlaku) probíhá samovolná, pomalá a trvalá oxidace,   tzv. autooxidace soubor dlouhodobých nevratných změn  autooxidací je označován jako stárnutí tento proces urychlují vyšší teplota a tlak, záření  a katalyticky působící látky (kovy aj.) tento proces zpomalují tzv. antioxidanty víno (už i mošt) jsou komplexní roztoky a obsahují látky, které jsou oxidovány, oxidaci urychlují nebo tlumí oxidace má 3 fáze – zahájení, pokračování a dokončení (iniciace, propagace a terminace) primárními produkty oxidace jsou tzv. hydroperoxidy, které se […]

Přečtěte si více »